Bảo Việt Nhân thọ ủng hộ 30 tỷ đồng cho Quỹ vaccine phòng COVI...

nguyenthithembvnttb

Ngày 5/6/2021, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ đã trao 30 tỷ đồng cho Quỹ vaccine phòng dịch COVID-19, chung tay cùng Chính phủ trong công tác mua vaccine tiêm phòng cho...