Các thuật ngữ chung bảo hiểm nhân thọ

nguyenthithembvnttb

Các thuật ngữ chung bảo hiểm nhân thọ CÁC BÊN THAM GIA BẢO HIỂM - Bên mua bảo hiểm: (“Người tham gia bảo hiểm”) là tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt...